Betjening af EasyLift platformen

EasyLift er en såkaldt "dødemandsbetjent løfteplatform", dvs liften bevæger sig kun når trykknapperne holdes inde.

Betjeningen af platformen er ligetil: Brugeren aktiverer den via en af trykknapperne på væggen eller via fjernbetjeningen.

Når brugeren er på platformen, betjenes den via betjeningspanelet, hvorfra brugeren kan vælge mellem at blive transporteret til henholdsvis øvre eller nedre niveau.

Betjening af EasyLift på platformen

På liften er der monteret 3 knapper, en med pil op og en med pil ned, samt et nødstop.

Når du er på liften og ønsker at bringe liften til øverste niveau, trykkes på knappen op, rampen eller døren(e)/bommen lukker, hvorefter liften begynder af køre op. Knappen holdes inde, indtil liften har nået det ønskede niveau og holder stille, rampen er nede og dør/bom er åbnet helt. Nu kan liften forlades.

Når du er på liften og ønsker at bringe liften til nederste niveau, trykkes på knappen ned, rampen eller døren(e)/bommen lukker, hvorefter liften begynder af køre ned. Knappen holdes inde indtil liften har nået det ønskede niveau og holder stille, rampen er nede og dør/bom er åbnet helt. Nu kan liften forlades.

Alarm

Liften kan udstyres med et alarmsystem (ekstraudstyr). En alarmknap tilføjes til betjeningspanelet ombord på liften. Ved at trykke på alarmknappen aktiveres en galvanisk adskilt relæudgang for en ekstern alarm (lampe, sirene osv.).

Alarmknappen kan tilsluttes på to måder:
1: Alarmknappen kan sluttes til en ekstern alarm. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
2: Alarmknappen kan sluttes til et intercom-system, som giver brugeren mulighed for at kontakte ekstern hjælp i en nødsituation. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.

Nødstop

Hvis liften foretager en utilsigtet eller uønsket bevægelse, eller hvis liften skal standes med henblik på at undgå faremomenter, tryk da på NØDSTOP.

For at løsne nødstoppet drejes knappen med uret, og systemet er atter klar til brug.

Betjening af EasyLift fra øvre eller nedre niveau

EasyLift betjenes ved hjælp af de to trykknappaneler hhv. ovenfor og nedenfor liften, eller via fjernbetjeningen, som kan erstatte de to trykknappaneler.

Ved kald til lift ned, holdes knappen placeret på nederste niveau inde, eller ved fjernbetjening  knappen med pil ned, indtil liften er kørt helt ned og holder stille, og rampen er kørt ned (samt evt. dør åben). Når rampen er kørt ned, kan indstigning på liften foretages.

Ved kald til lift oppe, holdes knappen placeret på øverste niveau inde, eller ved fjernbetjening knappen med pil op, indtil liften er kørt helt op og holder stille, og døren er åbnet.

Når døren er helt åben, kan indstigning på liften foretages.

Læs om vores udvalg af kaldestationer til øvre eller nedre niveau!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder fra os