FAQ til Raizer

Hvorfor kører Raizer ikke, selvom der trykkes på pil op/pil ned?

1: Stop-knappen er aktiveret (2-tonet alarm)

Drej stopknap i pilens retning, og den klikker ud.

Stopknap på Raizer

Kontroller at LED for driftsklar lyser grønt.

Raizer Grønt LED lys

2: Bagben er ikke korrekt monteret (2-tonet alarm)

Kontroller at LED for driftsklar lyser grønt.

Raizer Grønt LED lys

Hvis ikke: Monter bagben, så de klikker helt på akslen.

3: Raizer er overbelastet (2-tonet alarm)

Fjern belastning fra Raizer.

4: Batteri er afladet

Raizer Rødt LED lys - Batteri afladet

Sæt Raizer til ladning.

Lampen vil kun lyse, når der er strøm på Raizer.

 

Hvorfor kører Raizer skævt, når der trykkes på pil op/pil ned?

Ben er ikke monteret parallelt.

Højre og venstre bagben monteres, så det er parallelle.

Correct assembly of the Raizer vs. incorrect assembly of the Raizer

 

Hvorfor stopper Raizer, når den er i øverste position?

Løftestolen når topstop (lang biiip).

Det er helt normalt. Løftestolen når en max. højde.

 

Hvorfor virker fjernbetjeningen ikke?

Remote control - Raizer

1: Raizer er ikke tændt/aktiveret.

Aktiver pil op eller pil ned på siden af Raizer med et kort tryk.

Raizer on

2: Fjernbetjening er ikke korrekt parret med Raizer.

For at nulstille en fjernbetjening, så den ikke længere er forbundet til Raizer, skal nedenstående punkter følges:

1: Tryk på OP (↑) og NED (↓) knapperne på fjernbetjeningen på samme tid, og hold dem inde i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i fjernbetjeningen begynder at blinke langsomt. Fjernbetjeningen er nu i installationsmode i 2 min.:

2: Indenfor de 2 min. skal følgende sekvens udføres.

Tryk på: OP (↑), OP (↑), NED (↓), NED (↓), OP (↑), NED (↓), OP (↑), NED (↓).

Når kontroldioden begynder at blinke hurtigt, er fjernbetjeningen ikke længere forbundet til Raizer.

 

Hvordan parrer man sender og modtager for fjernbetjeningen?

1: Sørg for, at der er strøm på Raizer.

2: Raizer skal være slukket. Raizer slukker automatisk efter 10 minutter uden aktivitet (der høres et langs biiip, inden den slukker).

3: Tryk på OP (↑) og NED (↓) knapperne på fjernbetjeningen på samme tid, og hold dem inde i ca. 5 sekunder, indtil kontroldioden i håndsættet begynder med at blinke langsomt. Håndsættet er nu i installationsmode i 2 min.

4: Indenfor de 2 min. skal den løftestol, som ønskes forbundet med fjernbetjeningen tændes. Tryk på pil op/pil ned på siden af stolen.

5: Når kontroldioden på fjernbetjeningen stopper med at blinke, er den forbundet med løftestolen.

6: Prøv systemet af for at sikre, at parringen er gennemført korrekt. Hvis ikke, gentag punkt 1-5.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder fra os