Personlig sikkerhed

Sikkerhed har førsteprioritet hos Liftup. Dette betyder, at vores udstyr har det bedst tænkelige sikkerhedsudstyr.

Vores produkter lever naturligvis alle op til gældende lovgivning og regler, og de er alle CE-mærkede.

Sikkerhedsoverblik (alfabetisk)

 

FlexStep sikkerhedsudstyr

 • Alarm: Liften kan udstyres med et alarmsystem (ekstraudstyr). En alarmknap tilføjes til betjeningspanelet ombord på liften. Ved at trykke på alarmknappen aktiveres en galvanisk adskilt relæudgang for en ekstern alarm (lampe, sirene osv.). Alarmknappen kan tilsluttes på to måder:
  1: Alarmknappen kan sluttes til en ekstern alarm. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
  2: Alarmknappen kan sluttes til et intercom-system, som giver brugeren mulighed for at kontakte ekstern hjælp i en nødsituation. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
 • Udvidet akustisk alarm.
 • Batteri  backup: Batterier som leverer nødstrøm til systemet i tilfælde af strømafbrydelse
 • Dør: Forhindrer personer i at falde ud over kanten når liften er væk fra øverste niveau. Læs mere.
 • Nødstop på platformen: Kan med et tryk stoppe platformen ved uønskede bevægelser. Læs mere.
 • Infrarøde sensorer: Klemsikring (IR): Infrarød sikkerhedssystem afværger klemning mellem trinene.
 • Tænd/sluk nøgleafbryder: Giver mulighed for centralt at slukke for liften, for at undgå f.eks. misbrug. Læs mere.
 • Beskyttelse mod overbelastning: Vægten på platformen skal være jævnt fordelt. I tilfælde af overbelastning stopper platformen - den kan herefter køres ned, og afkørsel kan foretages. 
 • Trykplader: 1 trykplade under hvert trin er forbundet med sikkerhedsafbrydere. Hvis trykpladerne aktiveres under nedkørsel vil liften stoppe og automatisk køre 2-3 cm op. Dermed er der ingen risiko for at blive klemt under platformen. 
 • Rampe/afrulningsbeskyttelse: Den automatiske rampe/afrulningsbeskyttelse er drevet af en elektrisk motor i et stålrør. Motoren driver ligeledes den mekaniske lås inden i røret. Låsen sikrer mod afrulning mens liften er i bevægelse.
 • Sikkerhedsbom: Sikrer mod fald fra øverste niveau, når trappen er i brug som løfteplatform. Læs mere.

 

EasyLift sikkerhedsudstyr

 • Alarm: Liften kan udstyres med et alarmsystem (ekstraudstyr). En alarmknap tilføjes til betjeningspanelet ombord på liften. Ved at trykke på alarmknappen aktiveres en galvanisk adskilt relæudgang for en ekstern alarm (lampe, sirene osv.). Alarmknappen kan tilsluttes på to måder:
  1: Alarmknappen kan sluttes til en ekstern alarm. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
  2: Alarmknappen kan sluttes til et intercom-system, som giver brugeren mulighed for at kontakte ekstern hjælp i en nødsituation. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
 • Akustisk alarm.
 • Batteri backup: Batterier som leverer nødstrøm til systemet i tilfælde af strømafbrydelse
 • Døre: Forhindrer personer i at falde ud over kanten når liften er væk fra øverste niveau. Dør på løfteplatformen forhindrer afrulning. Læs mere.
 • Nødstop på platformen kan med et tryk stoppe platformen ved uønskede bevægelser. Læs mere.
 • Tænd/sluk nøgleafbryder: Giver mulighed for centralt at slukke for liften, for at undgå f.eks. misbrug. Læs mere.
 • Beskyttelse mod overbelastning: Vægten på platformen skal være jævnt fordelt. I tilfælde af overbelastning stopper platformen - den kan herefter køres ned, og afkørsel kan foretages. 
 • Trykplade: En trykplade under platformen er forbundet med sikekrhedsafbrydere. Hvis trykpladen aktiveres under nedkørsel vil liften stoppe og automatisk køre 2-3 cm op. Dermed er der ingen risiko for at blive klemt under platformen
 • Rampe/afrulningsbeskyttelse: Den automatiske rampe/afrulningsbeskyttelse er drevet af en elektrisk motor i et stålrør. Motoren driver ligeledes den mekaniske lås inden i røret. Låsen sikrer mod afrulning mens liften er i bevægelse.
 • Sikkerhedsbom: Sikrer mod fald fra øverste niveau når liften er væk herfra. Læs mere.
 • Dørlås: Tilvalg til øvre eller nedre dør.

 

HDN sikkerhedsudstyr

 • Tænd/sluk nøgleafbryder: Giver mulighed for centralt at slukke for liften, for at undgå f.eks. misbrug. Læs mere.
 • Beskyttelse mod overbelastning: Vægten på platformen skal være jævnt fordelt. I tilfælde af overbelastning stopper platformen - den kan herefter køres ned, og afkørsel kan foretages.
 • Paneler / skørter: 10 cm sikkerhedspaneler på alle 3 åbne sider sikrer kørerstolen mod afrulning når liften er i bevægelse. På nedre niveau vil sikkerhedspanelerne køre op og låse før løfteplatformen begynder at køre. Panelerne fungerer nu som beskyttelse. Når liften køres ned vil sikkerhedspanelerne automatisk køre ned i gulvet og afkørsel kan nu foretages.

 

Vedligeholdelse

Ud over den almindelige vedligeholdelse anbefaler vi som producent at der foretages regelmæssige serviceeftersyn af en autoriseret servicetekniker. Denne service vil oftest kunne tilbydes af den lokale forhandler, men det er dog ejerens ansvar at den valgte servicetekniker har de nødvendige kvalifikationer til at kunne udføre service på det pågældende produkt.

Af hensyn til sikkerheden er det yderst vigtigt, at disse serviceeftersyn bliver foretaget, da manglende eller dårligt udførte eftersyn kan forårsage personskade. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder fra os