Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...
EasyLift

(P) Vejgaard Sognehus, Aalborg

Vejgaard Sogne- og aktivitetshus, som ligger i Aalborg, gennemgik i 2021 en til- og ombygning. Målet var, at det moderne arkitekttegnede sognehus skulle løse nutidens funktionsbehov og sognehuset skal fremover rumme mange forskellige funktioner. Den nye hovedindgang binder sognehus og præstebolig sammen, så huset fremover fremstår som et samlet sogne- og aktivitetshus, og bliver en del af ansigtet udadtil mod byen.

SCROLL
Følg os