Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...
EasyLift

Vejgaard Sognehus, Aalborg

Vejgaard Sogne- og aktivitetshus, som ligger i Aalborg, gennemgik i 2021 en til- og ombygning. Målet var, at det moderne arkitekttegnede sognehus skulle løse nutidens funktionsbehov og sognehuset skal fremover rumme mange forskellige funktioner. Den nye hovedindgang binder sognehus og præstebolig sammen, så huset fremover fremstår som et samlet sogne- og aktivitetshus, og bliver en del af ansigtet udadtil mod byen.

SCROLL

 

 

 

 

 

Adgang for alle

Tilgængelighedskravet er blevet sikret med installationen af en EasyLift. Liften findes umiddelbart lige inden for hoveddøren, hvormed alle besøgende nu kan bevæge sig frit mellem gårdhaven og øvrige rum uden besvær. Den simple EasyLift passer godt ind i det stilrene design.  

EasyLift

EasyLift er en simpel løfteplatform til niveauforskelle i gulvet. Easylift er designet med fokus på lige linjer og plane flader, hvilket karakteriserer designet. EasyLift giver kørestolsbrugere og gangbesværede adgang til niveauer, der normalt ville være vanskelige at nå.

lifting people
Følg os