Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...
FlexStep

Folketingets fællessal

Da husarkitekten for den gamle historiske bygning Christiansborg Slot skulle finde en integreret løsning, som gav adgang for såvel gående som ikke gående til et af Fællessalen i Folketinget, faldt valget af leverandør på Liftup.

SCROLL
Følg os