Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...

Vedligeholdelse

  • Rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand tilsat mildt rengøringsmiddel.

  • Der må IKKE anvendes højtryksrenser eller spules direkte på liften med vandslange. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller lignende på liften. Undgå desuden, at salt eller sand kommer på liften i forbindelse med vintervedligeholdelse.

Inspektion, kontrol og serviceeftersyn

Ud over den almene vedligeholdelse skal der foretages regelmæssige serviceeftersyn samt lovpligtige kontroller og inspektioner af liften.

Som producent anbefaler vi, at de lovpligtige kontroller foretages af en Liftup servicetekniker. Ønsker du at benytte en anden serviceudbyder, er det ejeren af liften, der har ansvaret for, at den valgte servicetekniker er fra en certificeret sagkyndig virksomhed.

Vi sidder klar til at hjælpe dig - Liftup Support Team

Højdejustering

På displayet kan StairTrainer indstilles, så træningen kan starte blidt, og sværhedsgraden kan øges til den ønskede trinhøjde.

  • Det er let at indstille højden på StairTrainer i forhold til det aktuelle behov: Tryk og hold den pågældende piletast for at køre træningstrap-pen op eller ned. Slip først tasten, når den ønskede højde er nået.

  • Displayet viser altid den aktuelle højde (i cm) mellem gulvet og platformen/øverste trin.

  • Højdejusteringen må ikke benyttes, imens der befinder sig personer på StairTrainer.

Flytning/ omplacering

StairTrainer kan flyttes af 1 person. Trappen har 3 drejehjul placeret bagerst på trappen og 2 faste hjul placeret forrest på hver vange, som den kan trille på.

  • Kør trappen i bund, så den står på hjulene.

  • Frakobl el-forsyningen.

  • Brug det bagerste gelænder som greb.

  • Skub/træk trappen til den ønskede placering.

Online servicelog

Ved hjælp af en smartphone, tablet el.lign. kan QR-koden på liften scannes. Her finder du logbogen for serviceeftersyn på lige præcis din lift

Søger du efter...

StairTrainer brugermanualer

Fandt du ikke hvad du søgte?

Så kontakt vores support team 

Følg os