Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...
StairTrainer

Neurorehabiliteringscenter

På rehabiliteringscentret, Neuroenhed Nord beliggende i Brønderslev, tilbydes målrettet og intensiv rehabilitering af patienter med moderat eller svær hjerneskade. Centret er en del af rehabiliteringstilbuddet til voksne patienter med erhvervet hjerneskade - for eksempel efter en blodprop eller en hjerneblødning - i Region Nordjylland.

Gennem specialiseret, tværfaglig og intensiv rehabilitering - kan personer med erhvervet hjerneskade forbedre deres funktionsevne og derigennem mindske handicaps og følgevirkninger. 

 
SCROLL

StairTrainer fra Liftup

Det enkelte patientforløb planlægges i et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læge, ergoterapeut, fysioterapeut og evt. talepædagog og neuropsykolog. 

I centrets træningslokale står en StairTrainer fra Liftup også til rådighed som et af de hjælpemidler, centret anvender i genoptræningsforløbene. Ved en skade er det vigtigt hurtigt at komme i gang med genoptræning, for at have de bedste betingelser for at generhverve den samme førlighed som før.

 

 

 

Indstilling

Allerede tidligt i et genoptræningsforløb kan en trappetræner inddrages. StairTrainer kan indstilles til forskellige niveauer - der startes med helt lave trappetrin helt ned til 2,5 cm - for gradvist at øge sværhedsgraden i takt med genoptræningens udvikling. Et sikkert greb i gelænderet på begge sider øger trygheden for genoptræningsforløbet, ligesom det lille plateau øverst er omkranset af et gelænder, så det er sikkert at vende rundt uden frygt for at falde ned af en lang trappe. Terapeuten kan hele tiden være tæt på borgeren, da han aldrig er længere væk end lige på den anden side af gelænderet hele vejen op, på plateauet, når borger vender for at gå ned igen og på turen ned. Alternativt kan terapeuten også stå samme med borgeren på genoptræningstrappen. 

Kristian Bech, ledende terapeut på centret: “Vi bruger StairTrainer til de balanceusikre patienter, der har svært ved at løfte egne ben og patienter med nedsat udholdenhed”. 

I 2022 blev der afsat midler til yderligere 30 sengepladser med tilhørende trænings- og servicefunktioner i moderne rammer. 

Kristian Bech, ledende terapeut på centret:

“Vi bruger StairTrainer til de balance usikre patienter, der har svært ved at løfte egne ben og patienter med nedsat udholdenhed”.

StairTrainer

Har du fået en skade, er det vigtigt, at du hurtigt kommer i gang med genoptræning, så du kan komme tæt på at have samme førlighed som før. StairTrainer er en trappe, som kan anvendes til blandt andet genoptræning, og som kan indstilles til forskellige niveauer for gradvist at øge sværhedsgraden for brugeren i takt med genoptræningens udvikling.

lifting people
Følg os