Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...

Miljøpolitik

Liftup er en ansvarsbevidst virksomhed som tilstræber at beskytte miljøet og naturen. Liftup udvikler, producerer og markedsfører velfærdsteknologiske løsninger under hensyntagen til forbrugernes og samfundets krav og forventninger til miljøvenlige produkter, produktion og adfærd.

Liftup

Sparer på naturens ressourcer og tilstræber at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt, og samarbejder blandt andet med miljøcertificeret partner vedrørende affaldshåndtering. 

Sikrer en høj grad af genanvendelse og minimering af spild i alle processer. Materialevalg sker med tanke for miljø og genanvendelse som betyder, at vores produkter kan nedbrydes i fire affaldskategorier; plast, metal, elektronik og træ.  

Tilbyder vedligeholdelses- og reparationsservice hvilket er med til at sikre en lang levetid for vores produkter.  

Tilskynder at vores leverandører leverer miljømæssige forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser. 

 Afsøger løbende ny viden og teknologi med henblik på at imødekomme fremtidens miljøkrav gennem kontinuerlige forbedringer i virksomheden.   

Iværksætter initiativer og bruger produkter, der sparer på energi og vand. 

Informerer medarbejderne om, hvordan de passer på miljøet i deres daglige funktioner, opgaver og handlinger. 

Rapporterer løbende om miljøbelastninger til relevante myndigheder. 

Følger til enhver tid relevante lovmæssige krav og kriterier og arbejder efter anerkendte normer og standarder blandt andet ISO 9001 og EN1090. 

Anvender ISO14001 og ISO9001 certificeret leverandør til bortskaffelse af affald. 

Certificeringen betyder, at du kan forvente professionelle og målrettede procedurer for håndtering af affald.

 Revideret 12.11.2021

lifting people
Følg os