Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...
Motala

Aalborg Forsvars-og Garnisonsmuseum

En kæmpehangar fra 2. Verdenskrig danner rammen om det danske totalforsvars historie, nemlig Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. Her vises mange spændende udstillinger om den store udvikling, som er sket inden for Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og Redningsberedskabet med vægten på tiden efter den 2. Verdenskrig.

SCROLL

Spændende sted

På museet findes omfattende udstillinger om besættelsestiden i Danmark samt om Aalborg som den vigtigste garnisonsby i Danmark gennem mange år. På dette spændende sted og centralt placeret i kæmpehangaren sikrer den stilrene Motala elevator tilgængelighed for alle til 1. salen.

 

 

 

 

Motala

Motala 2000 er en enkel og elegant standardløsning i alle former for byggeri. Denne kompakte elevatorlift kan med sin selvbærende konstruktion installeres uden større bygningsmæssige ændringer. Den fylder mindre, end man tror, og den er stadig rummelig nok til fx en kørestol.

lifting people
Følg os