Betjening af FlexStep platformen

FlexStep er en såkaldt "dødemandsbetjent" løfteplatform, dvs. liften bevæger sig kun, når trykknapperne holdes inde.

FlexStep betjenes ved hjælp af to trykknappaneler hhv. ovenfor og nedenfor liften, og et betjeningspanel (knapper eller joystick) på liftens gelænder eller via fjernbetjeningen, som kan erstatte de to trykknappaneler.

Betjening af FlexStep på liften via trykknapper

Bevægelse af FlexStep som kørestolslift, sker ved hjælp af trykknapperne, som er monteret på trappens gelænder.

  • For at køre liften op, trykkes der på pil op-knappen, og den holdes inde, indtil liften standser, og evt. dør eller bom er kørt væk.
  • For at køre liften ned, trykkes der på pil ned-knappen, og den holdes inde, indtil liften standser, og evt. dør eller bom er kørt væk.

Autoretur

Ved at aktivere trappe-tasten kan FlexStep bevæges til sin normale position som trappe. Hvis ingen taster eller IR-sensorer har været aktiveret i ca. 60 sekunder, vil FlexStep automatisk returnere til sin normale position som trappe. Der afgives akustisk alarm under denne operation. Denne funktion kan kobles fra, hvis man ikke ønsker, at liften automatisk går tilbage til trappe.

Alarm

Liften kan udstyres med et alarmsystem (ekstraudstyr). En alarmknap tilføjes til betjeningspanelet ombord på liften. Ved at trykke på alarmknappen aktiveres en galvanisk adskilt relæudgang for en ekstern alarm (lampe, sirene osv.).

Alarmknappen kan tilsluttes på to måder:
1: Alarmknappen kan sluttes til en ekstern alarm. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.
2: Alarmknappen kan sluttes til et intercom-system, som giver brugeren mulighed for at kontakte ekstern hjælp i en nødsituation. For at aktivere alarmen tryk og hold alarmknappen nede i 5 sekunder.

   

Nødstop

Hvis liften foretager en utilsigtet eller uønsket bevægelse, eller hvis den skal standes med henblik på at undgå faremomenter, tryk da på NØDSTOP.

For at løsne nødstoppet drejes knappen med uret, og systemet er atter klar til brug.

Betjening af FlexStep fra øvre niveau

For at kalde trappen til platform til øverste niveau skal knappen på kaldestationen holdes inde. Trappen løfter først rampen til en afrulningsbeskyttelse, og denne låses i opslået position. Trappen bevæger sig dernæst til platform ved nederste niveau, hvorefter den hæves som platform til øverste niveau. Kør ind på platformen (kørestolen låses/bremses), hold pil ned-knappen inde, hvorved platformen sænkes til det nederste niveau. Kør forsigtigt væk fra platformen.

Betjening af FlexStep fra det nederste niveau

For at kalde trappen til platform til nederste niveau skal knappen på kaldestationen holdes inde. Trappen løfter først rampen til en afrulningsbeskyttelse, og denne låses i opslået position. Trappen bevæger sig til platform ved nederste niveau, hvorefter rampen sænkes til en opkørselsrampe. Kør ind på platformen (kørestol skal låses/bremses). Hold pil op-knappen inde, og platformen bevæges op til det øverste niveau, efter at rampen er hævet til en afrulningsbeskyttelse. Kør væk fra platformen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder fra os